90.JuridikRättsvetenskap100.NaturvetenskapNaturkunskap60.Samhälls- och beteendevetenskap70.Journalistik, information och kommunikation30.Religionsvetenskap och teologiReligionsvetenskapTeologi110.Matematik40.Humaniora130.Teknik och teknisk industriTeknologi120.Data150.Lantbruk, trädgård, skog och fiske50.Språk80.Ekonomi160.DjursjukvårdDjuromvårdnadVeterinärmedicin140.Material, konstruktion och tillverkning180.Socialt arbete och social omsorg170.Hälsa och sjukvårdHälsa- och sjukvård20.Konst, design och media10.Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik170.210.Biomedicin170.50.Hälso- och sjukvårdsadministration40.30.Konstvetenskap40.20.Etnologi170.110.Medicinska tekniker40.200.Kulturvård170.270.Medicinsk teknik40.240.Kognitionsvetenskap150.30.Lantbruksvetenskap70.10.Arkivvetenskap60.110.Kvalitetsteknik50.410.Tamil130.110.Miljö- och energiteknikEnergiteknikMiljöteknik20.150.Modevetenskap170.60.OmvårdnadOmvårdnadsvetenskapVårdvetenskap130.140.Akustik20.60.Fotografi60.60.Handikappvetenskap60.140.Psykologi60.80.Kognitionsvetenskap40.60.Filmvetenskap60.90.Krigsvetenskap170.70.Medicin60.250.Samhällskunskap20.160.Textilvetenskap130.10.Automatiseringsteknik170.150.KostvetenskapDietetikHem- och konsumentkunskapHushållsvetenskapMåltids- och hushållskunskapNutrition40.40.Musikvetenskap40.170.Antikens kultur140.40.Berg- och mineralteknik170.170.Optometri80.30.Ekonomisk historia170.30.IdrottIdrottsvetenskap50.190.Indonesiska40.120.Textilvetenskap20.40.Design50.400.Swahili60.160.Psykoterapi130.90.Teknisk fysik50.450.Tjeckiska170.250.Reproduktiv och perinatal hälsa130.160.Medieteknik20.70.Fri konst50.20.Arabiska130.130.Medicinsk teknik130.180.Informationsteknik170.230.Psykologi50.300.Nordiska språk100.10.Biologi170.100.Biomedicinsk laboratorievetenskap50.90.Finska70.20.Biblioteks- och informationsvetenskap170.260.RadiofysikMedicinsk strålningsfysikSjukhusfysik170.190.Radiologi; RadiografiRadiologiRadiografi130.120.Industriell ekonomi och organisation50.340.Portugisiska170.280.Projektledning60.300.Teknik i samhällsperspektiv60.260.Statistik150.10.Fiske och vattenbrukFiskeVattenbruk60.130.Projektledning50.370.Samiska50.140.Färöiska170.180.Global hälsa130.80.Kemiteknik20.30.Teatervetenskap50.50.Bulgariska130.150.Teknikhistoria60.20.PersonalarbeteHRHuman Resources50.151.Nygrekiska130.20.Rymdteknik20.80.Konstvetenskap40.210.KulturvetenskapKulturstudier20.120.Scenkonst80.100.Marknadsföring100.30.Geovetenskap180.20.Studie- och yrkesvägledningKarriärvägledningStudievägledning90.10.Handelsrätt100.20.Fysik100.40.Kemi60.200.StatsvetenskapPolitologiStatskunskap100.50.MiljövetenskapMiljövård50.160.Hebreiska140.80.Arkitektur70.30.Journalistik150.50.Skogsvetenskap110.40.Numerisk analys20.20.Arkitektur50.220.JiddischJiddish140.20.Materialteknik50.30.Arameiska/SyriskaArameiskaSyriska50.40.Bosniska/Kroatiska/SerbiskaBosniskaKroatiskaSerbiska130.30.Bioteknik80.90.Ledarskap och organisationLedarskapOrganisationStyrning40.50.SpråkvetenskapAllmän språkvetenskapLingvistik40.160.Litteraturvetenskap40.110.Modevetenskap60.180.Sociologi140.60.Textilteknologi60.10.Arbetsvetenskap170.140.Audiologi70.40.Medie- och kommunikationsvetenskapKommunikationsvetenskapMedievetenskap120.30.Kognitionsvetenskap60.70.Humanekologi20.130.Filmvetenskap10.20.UtbildningsvetenskapDidaktikÄmnesdidaktik130.50.Innovationsteknik140.70.ByggnadsteknikVäg- och vatten130.210.Produktutveckling50.380.Spanska170.200.Entreprenörskap80.120.PersonalarbeteHRHuman Resources130.170.Entreprenörskap60.50.GenusvetenskapGenusstudier50.280.Litauiska40.100.Teatervetenskap50.60.Danska60.280.Utvecklingsstudier60.210.Turism- och fritidsvetenskapTurismvetenskap30.10.Islamologi20.90.Konsthantverk80.10.Administration och förvaltningAdministrationAdministrativ teknikFörvaltningOffentlig förvaltning150.40.Markvetenskap40.230.LänderstudierLänderkunskap50.260.Latin50.420.Teckenspråk50.240.Koreanska30.30.Etik20.50.FörfattandeLitterär gestaltningKreativt skrivande40.130.Fonetik60.100.Geografi och kulturgeografiKultur- och samhällsgeografiGeografiKulturgeografiNaturgeografiSamhällsgeografi60.190.Socialt arbeteSocial omsorg50.110.Norska80.60.Handelsrätt80.130.Projektledning120.10.InformatikInformationsbehandlingInformationssystemSystemvetenskap10.30.Studie- och yrkesvägledningKarriärvägledningStudievägledning180.50.Måltidskunskap och värdskap120.40.Informationsteknik150.20.Husdjursvetenskap50.120.Franska120.20.Människa- datorinteraktion150.70.Lant- och skogsbruk40.90.Dansvetenskap130.40.Datateknik20.170.Medieproduktion60.120.Landsbygdsutveckling50.330.Polska130.70.Elektroteknik30.40.Diakoni50.180.Indologi/SanskritIndologiSanskrit170.20.Friskvård40.190.Historia50.470.Tyska180.40.Måltids- och restaurangvetenskap30.20.Judaistik50.70.Engelska130.190.Projektledning60.30.Ekonomisk historia170.80.OdontologiOral hälsaTandteknik50.350.Rumänska170.90.Rehabiliteringsvetenskap130.200.Militärteknik20.100.Musik20.140.Dansvetenskap50.10.Albanska140.30.Livsmedelsvetenskap40.150.SpråkteknologiDatorlingvistik20.10.Estetik80.110.Nationalekonomi50.290.Nederländska40.80.GenusvetenskapGenusstudier60.290.Internationella relationerFreds- och utvecklingsstudierFreds- och konfliktkunskap80.80.Internationellt företagande50.460.Tvåspråkighet80.70.Industriell ekonomi och organisation50.200.Isländska40.70.Idé- och lärdomshistoriaIdéhistoriaVetenskapshistoria130.60.Kvalitetsteknik110.20.Statistik60.220.Offentlig förvaltning50.230.Kinesiska50.130.Översättning och tolkningÖversättningTolkning50.170.Hindi80.40.Finansiell ekonomi40.180.Arkeologi110.30.Logik140.10.Samhällsbyggnadsteknik40.220.Filosofi och vetenskapsteoriFilosofiEtikLogikVetenskapsteori60.170.Globala studierGlobala utvecklingsstudierRegionala studier170.130.Logopedi60.150.AntropologiSocialantropologiKulturantropologi60.270.LänderstudierLänderkunskap120.50.DatavetenskapDatalogi50.480.Ungerska50.210.Italienska50.360.Ryska60.230.Kriminologi20.110.Musikvetenskap170.40.Hälso- och sjukvårdsutveckling170.160.Hälsoinformatik150.60.Trädgårdsvetenskap40.10.Humanekologi60.40.Entreprenörskap10.10.Pedagogik110.10.Matematisk statistik50.150.Grekiska50.100.Japanska170.120.FarmaciFarmakologiFarmaceutisk vetenskap130.100.Maskinteknik80.20.Entreprenörskap180.30.Socialt arbeteSocial omsorg60.240.Mänskliga rättigheter180.10.Barn och ungdomBarn- och ungdomsstudierBarn- och ungdomskulturBarn- och ungdomsvetenskap80.50.Företagsekonomi140.50.TräteknologiTräfysik50.80.Estniska80.140.Redovisning och finansieringRedovisningFinansiering50.270.Lettiska50.320.Persiska40.140.Retorik50.250.Kurdiska50.430.Thai170.220.Toxikologi170.240.Psykoterapi50.390.Svenska50.440.Tibetanska170.10.Folkhälsovetenskap140.20.10.Nanomaterial170.70.10.Fysiologi100.30.10.Berggrundsgeologi170.210.20.Neurovetenskap140.80.10.Landskapsarkitektur100.20.100.Kärnfysik100.20.20.Biofysik100.20.50.Meteorologi170.90.10.Ergonomi100.10.60.Evolutionsbiologi120.50.30.Systembiologi170.90.30.FysioterapiSjukgymnastik100.20.40.Materialfysik140.80.20.Ljusdesign140.70.20.Väg- och vattenbyggnad20.120.40.Koreografi60.270.10.Scandinavian StudiesNordenkunskapSkandinaviska studier100.10.30.Biomedicin100.10.20.Bioinformatik100.20.80.Teoretisk fysik40.190.30.Teknikhistoria100.10.130.Mikrobiologi100.10.170.Utvecklingsbiologi130.90.20.Kärnenergiteknik60.140.10.Socialpsykologi100.40.130.Polymerkemi130.70.10.Elektronik100.30.70.Kvartärgeologi140.10.10.Fysisk planering100.10.100.Immunologi20.170.10.Medieteknik100.40.100.Kvantkemi100.40.40.Fysikalisk kemi140.10.30.Samhällsplanering50.390.10.Svenska som andraspråkSvenska som främmande språk100.40.30.Biokemi100.10.110.Marinbiologi och limnologiMarinbiologiAkvatisk ekologiLimnologi60.270.40.Latinamerikastudier20.120.60.Regi100.20.90.RadiofysikSjukhusfysik60.270.20.Afrikastudier130.100.20.Logistik40.190.40.Militärhistoria40.230.60.Asienstudier40.230.70.Mellanösternstudier40.230.40.Central- och östeuropakunskap150.30.10.Livsmedelskunskap40.180.10.OsteologiOsteoarkeologiHistorisk osteologiArkeoosteologi60.180.10.Socialpsykologi130.10.10.Reglerteknik100.40.20.Oorganisk kemi20.120.10.Cirkus40.230.20.Scandinavian StudiesNordenkunskapSkandinaviska studier20.120.20.Dans40.220.10.Praktisk filosofi20.20.20.Ljusdesign100.30.30.Geofysik130.70.20.Signalbehandling60.270.30.Central- och östeuropakunskap120.10.40.Systembiologi100.20.10.AstronomiAstrofysik100.50.30.Markvetenskap60.270.50.Asienstudier40.230.10.Europakunskap20.120.50.Musikdramatisk scenframställning och gestaltningOpera20.20.10.Landskapsarkitektur100.10.150.Toxikologi100.10.70.Fysiologi100.30.120.Paleontologi140.10.20.Lantmäteri och geografisk informationsteknikLantmäteriGeografisk informationsteknik130.90.40.Strömningsmekanik100.20.60.Partikelfysik60.270.70.Europakunskap100.40.140.Proteinkemi100.30.110.Oceanografi100.10.140.Molekylärbiologi10.10.10.Specialpedagogik100.10.210.Naturvårdsbiologi100.40.60.Marin kemi100.10.40.Botanik120.50.20.Bioinformatik100.30.100.Miljögeologi100.10.200.Ekologi20.120.70.Scen och medier100.10.80.Genetik100.50.10.Ekotoxikologi140.70.10.Byggteknik100.40.70.Läkemedelskemi40.230.50.Latinamerikastudier40.230.30.Afrikastudier40.190.20.Ekonomisk historia100.40.50.Analytisk kemi170.90.20.Arbetsterapi100.40.241.Bioteknik100.40.120.Kemisk fysik100.40.110.Teoretisk kemi100.10.180.Zoologi100.10.10.Bioteknik100.10.120.Medicinsk biologi130.90.10.Hållfasthetslära100.10.90.Genteknik100.40.150.Kolloidkemi100.10.50.Cellbiologi40.220.20.Teoretisk filosofi100.30.90.Markvetenskap100.20.70.Strängteori40.210.10.MuseivetenskapMuseologi40.190.50.Religionshistoria120.10.30.Bioinformatik130.90.30.Mekanik130.100.10.Farkostteknik60.270.60.Mellanösternkunskap100.40.90.Materialkemi120.50.10.Dataspelsutveckling20.120.80.Teater100.40.80.Biofysik20.120.30.Film120.40.30.Robotik100.30.60.Klimatologi100.50.20.Miljö- och energiteknikEnergiteknikMiljöteknik100.30.50.JordartsgeologiGeomorfologi100.30.80.Maringeologi100.10.190.Livsmedelsvetenskap170.70.20.Neurovetenskap100.40.160.Livsmedelsvetenskap100.20.30.Geofysik120.40.10.Datateknik120.10.20.Hälsoinformatik100.40.10.Organisk kemi120.40.20.Inbyggda system100.30.40.Hydrologi170.210.10.Fysiologi100.10.160.Systembiologi120.10.10.Språkteknologi Datorlingvistik120.50.40.Beräkningsvetenskap100.30.20.Geografi och kulturgeografiKultur- och samhällsgeografiGeografiKulturgeografiNaturgeografiSamhällsgeografi150.20.10.Hippologi130.220.Mekatronik130.100.30.Sjöfart130.230.Teknisk design40.250.FörfattandeLitterär gestaltningKreativt skrivande50.490.Keltiska språk50.500.Semitiska språk50.501.Turkiska språk50.502.Iranska språk40.190.60.Mediehistoria70.50.Mediehistoria40.190.10.Egyptologi60.310.Strategisk kommunikation70.60.Strategisk kommunikation60.320.Rättssociologi60.330.Service management60.340.Freds- och konfliktvetenskap60.350.Underrättelseanalys10.10.20.Vårdpedagogik50.800.Meänkieli170.15.Sjukhusfysik